Uvijeti korištenja i opće odredbe

Valex d.o.o.
Satnica Osječka 21 31222 Bizovac

UVJETI I OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim se Uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internet trgovine (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje internet stranice od strane korisnika, te korištenje usluge internet trgovine.

1.2. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Internet stranica  označava Internet stranicu  www.valex.hr
Korisnik  označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internet stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
Registrirani korisnik  znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje Internet shop usluge na internet stranicama.
Usluga “Internet trgovina”  (“Internet shop”)  je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga koje nudi internet stranica  www.valex.hr  u vlasništvu tvrtke Valex d.o.o.
Satnica Osiječka 21 31222 Bizovac OIB:66088396538 IBAN račun HR3323400091 1106 8930 8
SHIFT CODE:PBZZGHR2X

1.3. Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVONOSTI

2.1. Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na internet stranice ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranicama;
– koristiti internet stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti internet stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internet stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka  ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu  .ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internet stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3. Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4.  Valex d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica.

2.5. Internet stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.  se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane samo zbog postojanja veze s internet stranicom.

2.6.  Valex j.d.o.o zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, pravo ukidanja internet stranica, te pravo ograničavanja pristupa internet stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7.  Valex j.d.o.o neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8.  Valex j.d.o.o zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9.  Valex j.d.o.o zadržava pravo da spriječi pristup internet stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10.  Valex j.d.o.o niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i Internet shop usluzi.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1. Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internet stranica isključivo vlasništvo  Valex j.d.o.o ili njegovih ovlaštenika.

3.2. Korištenjem internet stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internet stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje,  Valex j.d.o.o izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internet stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internet stranicama.

3.4. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5. Ukoliko je to izričito dopušteno na internet stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6. Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na internet stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo  Valex d.o.o.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati  Valex j.d.o.o osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internet stranica.

4.2. Označavanjem odgovarajuće kućice na internet stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
– suglasnost da  Valex j.d.o.o može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da  Valex j.d.o.o navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i  Valex j.d.o.o i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe razmjene podataka za rubriku “ljudski resursi”, odnosno mogućnost zaposlenja Valex j.d.o.o – potrebe stvaranja baze podataka o zainteresiranim radnicima  Valex j.d.o.o
– slanje obavijesti o mogućnosti zaposlenja u  Valex j.d.o.o
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga  Valex j.d.o.o na zadovoljstvo korisnika;
– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3. Valex j.d.o.o će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4.  Valex j.d.o.o neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5.  Valex j.d.o.o će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6.  Valex j.d.o.o će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno  Valex d.o.o.

4.8. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka,  Valex j.d.o.o će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internet stranicama.

4.9. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

KORIŠTENJE USLUGE INTERNET TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1. Korištenje usluge Internet shop je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Internet shop usluge.

5.2. Registracija korisnika se vrši putem internet stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3. Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Internet trgovine usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Valex j.d.o.o putem kontakata objavljenih na internet stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4. Registracijom korisnik potvrđuje:
– da je upoznat sa Općim uvjetima te da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na Internet shop usluge;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje  Valex j.d.o.o izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da  Valex j.d.o.o navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i  Valex j.d.o.o i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Internet trgovine usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Internet trgovine usluge (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl.,  Valex j.d.o.o ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6. Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu gumba “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “Pregledaj   košaricu” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane  Valex j.d.o.o

5.7. Ukoliko  Valex j.d.o.o nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

6.1. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) te su bez pdv-a pošto tvrtka Valex j.d.o.o nije u sustavu pdv.a .  Valex j.d.o.o može odrediti određene popuste na kupovinu putem internet trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji “Akcija “.

6.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3. Završetkom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem internet trgovine usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Valex j.d.o.o

6.4. Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

6.5. Zbog vrlo velikog broja artikala postoji vjerojatnost da je određena cijena pogrešna, ili zbog greške u sistemu čak 0 kuna. U slučaju da želite kupiti takav proizvod svakako se konzultirajte s nama putem kontakt e-mail adrese.

NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA

7.1. Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internet stranicama www valex.hr :
– uplatom na žiro račun

7.2. Prilikom plaćanja registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

DOSTAVA

8.1. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovina,Srbije,Makedonije,Crna Gore,Slovenije.

8.2. Nakon što  Valex j.d.o.o evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:
– do 3-7 radna dana za redovni asortiman za bilo koji dio RH
– do 14 radnih dana za artikle koje dobavljač nije u mogućnosti isporučiti tvtci Valex d.o.o. unutar 3-7 radnih dana za bilo koji dio RH

8.3. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio,  Valex j.d.o.o nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4. Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:
– bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
– proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5. Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.  Ukoliko registirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te kontaktirati putem mail-a ili telefonski  Valex d.o.o.  putem korisničkih uputa na internet trgovina stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca,  Valex d.o.o.  se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6. Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga,  Valex j.d.o.o zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.
REZERVACIJA PROIZVODA

9.1. Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove Internet shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA

10.1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni, Valex j.d.o.o će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

10.2. Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem kontakt e-maila Valex j.d.o.o unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

10.3. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

10.4. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Valex j.d.o.o nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7. Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan,  Valex j.d.o.o će postupiti kako je navedeno u točci 10.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi  Valex j.d.o.o

10.8. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Valex j.d.o.o koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9 Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na internet stranici.  Valex j.d.o.o je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

OSTALI UVJETI

11.1.  Valex j.d.o.o ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:
– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja internet trgovina usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom  Valex j.d.o.o

11.2.  Valex j.d.o.o ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.

11.3. Na korištenje internet trgovina usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovina usluge.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

12.1.  Valex j.d.o.o zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internet stranica, te posebno Internet shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći Opći uvjeti bit će objavljeni na internet stranicama.

12.2. Za korištenje internet trgovnina usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

12.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim Trgovačkim sudom u Osijeku.

Valex d.o.o. 
Satnica Osječka 21 31222 Bizovac

DOSTAVA

DOSTAVA

DOSTAVU VRŠIMO U:
MAKEDONIJU
SRBIJU
BiH
KOSOVO
CRNU GORU

KONTAKT

Radno vrijeme 8-16h

KONTAKT

Telefon / Viber
+385 (0)95 830 04 68

Email
prodaja@valex.hr

Adresa tvrtke:
VALEX d.o.o. Osječka 21 Satnica Hrvatska

Radno vrijeme 8-16h
SAZNAJ VIŠE